Dikenli Tel

Dikenli tel görünüşü ve kullanım alanları ile çok da estetik olmayan görünüşe sahip bir tel çeşididir. Bu nedenle genellikle yerleşim bölgelerine uzak alanların güvenliğinde kullanılır. Çok eski yıllardan beri kullanılan bir çit şekli olan dikenli tel, en fazla askeri alanlarda kullanılmaktadır.
Dikenli tel; çiftlikler ve tarlalar, havaalanları, fabrikalar, ambar ve depolarda sınır belirleme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır. Dikenli tellerin gövdeleri iki adet sıcak daldırma galvanizli tellerin bükülmesiyle güçlendirilmiştir. Sonrasında aralarına yatay olarak telle düğüm atılarak diken oluşturulmaktadır.

PVC kaplamalı ve galvaniz kaplamalı olarak iki çeşidi bulunmaktadır. Dikenli teller; uzun ömürlü, paslanmaya, güneş ışınlarının tahribatına karşı oldukça dayanıklı olan bir tel çeşididir.
Dikenli teller metrik ve kiloluk olmak üzere iki çeşitte üretilmektedir. Metrik dikenli teller standart olarak 250 metre ve 125 metre olarak üretilmektedir. Metrik dikenli tellerin tel çapları kiloluk dikenli tellere göre daha düşüktür ve çoğunlukla sınır belirleme amaçlı tercih edilir. Hayvan saldırılarını engellemek gibi dayanımın gerektirdiği uygulamalarda çoğunlukla kiloluk dikenli teller tercih edilmektedir.
Dikenli telin kullanımının ve kurulumunun kolaylığı da en önemli özelliklerinden biridir.

Dikenli teller ilk kez I. Dünya Savaşında Almanlar tarafından üretilerek askeri amaçla kullanılmıştır. Geçen süre içerisinde askeri bölgelerle birlikte, sanayi ve tarım alanlarında Koruma ve sınır belirleme amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. Olumsuz hava ?artlarına dayanıklıdır.
Sıcak daldırma galvaniz telden üretilmi?tir.
İsteğe göre çift galvaniz yapılabilir.
Dikenli teller sıcak daldırma galvaniz telden yapılan tellerin birbirleriyle sarılmasından oluşmuştur. Dikenli olmasının sebebi ise sonradan tellerin üzerine ek bir telin sarılıp bükülmesi ile oluşturulmuş sivri çıkıntılardan kaynaklanmaktadır.
Dikenli Tel Kullanım Alanları
_ Çiftlikler ve Tarlalar
_ Askeri araziler
_ Havaalanları
_ Fabrikalar, Ambar ve Depolar
_ Koruma ve sınır belirleme amaçlı tüm alanlar