Bahçe Çiti

BAHÇE ÇİTİ

Bahçe çitleri, bahçenin en önemli parçalarından birisidir. Bahçeye estetik kazandırır, sınırları çizme amaçlı da kullanılır. Estetik görünüm açısından çevrelediği yapıyla uyum sağlamalıdır. Bu yüzden ahşap, plastik, tel, metal gibi farklı malzemelerle kullanılabilir.

Eski zamanlarda daha çok sınırı belirlemek için kullanılan bahçe çitleri, taşlardan bile olabilir. Kişiler kendileri bahçe sınırını belirlemek için, taşları ya da bulunan tahta parçalarını dizerlerdi. O zamanlarda güvenlik ihtiyacı, şimdiki kadar ileri düzeyde değildi. İnsanlar arası güven duygusu ileri düzeydeydi.
Günümüzde ise, kişiler artık güven duygusunu kaybetmişlerdir. Özellikle büyük şehirlerde yaşamanın yarattığı bir olumsuzluk olarak, güven duygusu zedelenmiş durumdadır. Dolayısıyla eşyalarımızı da koruma duygusu artmıştır.
Bu özellikler bahçe çitlerinde güvenlik özelliğini de ön plana çıkartmıştır. Bahçe çitleri hem güvenliği sağlayıcı hem de estetik görünümlü olmalıdır.
Görünümünün yanında, bahçe çiti kurulumu konusunda farklı seçenekler ve yollar bulunmaktadır. Bunun sebebi de farklı fiziksel koşullar ve estetik kaygılar neticesinde birçok farklı tasarımın ve farklı malzeme çeşitlerinin kullanılmasıdır alüminyum malzemeden olan çitlerin toprağa bağlanması ile tahta çitlerin bağlanmaları birbirinden farklıdır.
Bahçe çitleriningüvenlik düzeyinin yüksek olması için, 1 metreden kısa olmaması gerekir. Bu yüksekliğe sahip olan ucu sivri şekildeki bir çit sisteminin üzerinden bir insanın kolayca geçebilmesi pek mümkün olmaz ve en azından yavaşlatıcı bir etki yapar.

Tarih boyunca dışarıdan gelebilecek istenmeyen etkenlere karşı korunma amacıyla kullanılan çitler, zaman la dekoratif amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlarda taş veya ahşaptan oluşan bahçe çitleri, halen aynı malzemelerle ve daha fazla çeşitlerle kullanılmaktadır.
Bahçe çitleri, bahçenin en önemli unsurlarından birisidir. Bahçeye estetik kazandırır, sınırları çizme amaçlı da kullanılır. Estetik görünüm açısından çevrelediği yapıyla uyum sağlamalıdır. Bu yüzden ahşap, plastik, tel, metal vb. gibi farklı malzemelerle kullanılabilir.
Dikenli teller, ahşap veya metal çitlerin arasına döşenir. Genellikle gerginleştirilmiştir ve çoğunlukla güvenlik amaçlı kullanılır. Tellerin üzerinde dikenler bulunmaktadır. Gevşek olarak da aynı amaçla kullanılabilir. Örgü teller ise tırmanmayı engelleyen sıklıkla örülmüş ve yanlışlıkla dokunulduğunda zarar vermeyen bir yapıdadır. Genellikle hayvancılıkta kullanılır.
Elektrikli tellerden oluşan metal çitler ise yine güvenlik amaçlı kullanılan bahçe çitlerindendir. Ahşap, plastik, demir ve diğer bazı çitler, daha düşük maliyetli bahçe çit malzemeleridir. Bahçe düzenlemesinde dekoratif amaçlı da kullanılabilir. Her çeşit bahçe çit malzemesi, kullanımın uzun süreli olması için düzenli bakım gerektirmektedir.